W czym mogę ci pomóc?

Sierżant Pyrek ogłasza KONKURS muzyczny

W Koninie już niebawem będzie muzycznie i wesoło !!!

Sierżant Pyrek ogłasza KONKURS na wykonanie piosenki o tematyce związanej z bezpieczeństwem, pracą policji oraz dobrych zachowaniach. Konińscy policjanci zapraszają do zabawy wszystkie grupy przedszkolne z Konina oraz powiatu konińskiego.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie piosenki lub nagrania video na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szczegóły, regulamin oraz karta zgłoszenia czeka na Was na naszym koncie fb https://www.facebook.com/1277653325710863/posts/2049761635166691/?d=n

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału 🙂

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „W RYTM BEZPIECZEŃSTWA”

konkursu na PIOSENKĘ pod tytułem

W RYTM BEZPIECZEŃSTWA”

 1. Postanowienia ogólne:

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie piosenki, nagrania video zwanej dalej pracą konkursową na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa

2. Organizator konkursu:

 1. Komenda Miejska Policji w Koninie

3. Partnerzy:

 1. Samorząd Terytorialny

 2. Lokalne media

4. Cel konkursu:

 1. uświadomienie zagrożeń

 2. promocja służby policyjnej

 3. kształtowanie poprawnych wzorców zachowań wśród dzieci

 4. kształtowanie i umacnianie asertywnych postaw wobec zagrożeń występujących
  w życiu codziennym

 5. wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz innych ludzi.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. konkurs skierowany jest do przedszkoli z terenu powiatu konińskiego, zwanych dalej uczestnikami,

 2. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników zespołowo

 3. przekazanie prac konkursowych nastąpić musi poprzez przesłanie ich do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie do dnia 25 czerwca 2021 roku, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową ( załącznik nr 1 )

 4. praca konkursowa powinna w sposób jednoznaczny dotyczyć kwestii bezpieczeństwa

 5. praca konkursowa nie może straszyć, wzbudzać agresji, lub innych zachowań niepożądanych wśród jej odbiorców

 6. do konkursu zgłaszane mogą być tylko prace autorstwa uczestników nie naruszające praw autorskich osób trzecich

6. Wymogi techniczne dotyczące prac konkursowych:

 1. Praca konkursowa jest przekazana przez opiekuna/wychowawcę grupy

7. Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

 1. W skład komisji wchodzić będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie,

 1. Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność pracy z regulaminem,

 • czytelność przekazu,

 • pomysłowość i kreatywność,

 • poprawność merytoryczna.

 1. Liczba laureatów:

 • I miejsce

 1. Rodzaj nagród :

 • nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny)

 • odwiedziny Sierżanta Pyrka w placówce i osobiste przekazanie zwycięzcom nagrody

8. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

 1. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,

 2. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,

 3. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub
  z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

Sierżant Pyrek oraz Pyrkowa Kraina oficjalnie ogłaszają, że sezon letni 2021 został rozpoczęty! Jak co… czytaj więcej…

Szczerość i bezpośredniość najmłodszych jest nieoceniona! Ich słowa, ich prośby i życzenia najbardziej trafiają do… czytaj więcej…

Policjanci spotkali się wczoraj z uczniami ze szkoły w Lenartowicach. Podczas spotkania funkcjonariusze poruszyli tematykę… czytaj więcej…

W ramach współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w… czytaj więcej…

Bezpieczne wakacje

    20 czerwca 2021 r. policjanci  z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz Posterunku… czytaj więcej…