W czym mogę ci pomóc?

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin Serwisu Sierżanta Pyrka

z dnia 1 listopada 2019

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Sierżanta Pyrka jest dostępny pod adresem pyrek.pl.
 2. Serwis ma charakter prewencyjny, ma na celu szerzenie edukacyjnych treści dotyczących bezpieczeństwa oraz dzięki wbudowanym modułom umożliwia zapisywanie się na konferencje, zamawianie wizyt policjanta w stroju Sierżanta Pyrka w placówkach.
 3. Właścicielem serwisu, nazwy i domen jest Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest do obywateli decydujących się korzystać z Serwisu i dostępnych w nim modułów.
 5. Postanowienia Regulaminu określają zakres i zasady korzystania z Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pyrek.pl/regulamin.

§2 Definicje

 1. Serwis – portal Sierżanta Pyrka, strona internetowa dedykowana uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom Oświaty lub innych placówek współpracujących z Wielkopolską Policją, opartą na wizerunku maskotki Wielkopolskiej Policji – Sierżanta Pyrka.
 2. Konto – zestaw danych Użytkownika serwisu zapisanych w bazie danych Serwisu na etapie rejestracji, pozwalających na identyfikację użytkownika.
 3. Rejestracja – proces mający na celu utworzenie Konta w Serwisie.
 4. Użytkownik serwisu – osoba, która wykorzystuje Serwis i zawarte w nim moduły i funkcje.
 5. Użytkownik niezalogowany – użytkownik, który korzysta z Serwisu bez wcześniejszego logowania i/lub Rejestracji w Serwisie.
 6. Użytkownik zalogowany – użytkownik, który korzysta z Serwisu po uprzednim przejściu procesu rejestracji konta i logowania.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Sierżanta Pyrka.

§3 Zasady rejestracji Konta

 1. Rejestracja Konta w serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i dokonywana przez Użytkownika online pod adresem pyrek.pl/rejestracja.
 2. Celem rejestracji Konta Użytkownik jest zobowiązany wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny pod powyższym adresem online, zawierający następujące dane: [tab]
  Konto Dziecka Konto Dorosłego Konto Nauczyciela
  1. login,
  2. e-mail,
  3. data urodzenia.
  1. login,
  2. e-mail,
  3. data urodzenia,
  4. zakład pracy – opcjonalnie.
  1. login,
  2. e-mail,
  3. data urodzenia,
  4. imię,
  5. nazwisko,
  6. numer telefonu,
  7. stanowisko,
  8. nazwa instytucji,
  9. e-mail dyrektora,
  10. adres instytucji,
  11. kod pocztowy,
  12. miasto.
 3. Użytkownik w celu aktywowania konta musi zaakceptować regulamin serwisu i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, czego dokonuje przez zaznaczenie checkbox-u potwierdzającego tę akceptacje i zgodę.
 4. Jako potwierdzenie pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem założenia konta.

§4 Publikowanie treści w Serwisie

 1. Zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć i publikować treści za pośrednictwem Serwisu.
 2. Autor umieszczanych w Serwisie treści musi posiadać do nich prawa autorskie.
 3. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zrozumieniem przez Użytkownika, że w Serwisie publikować może tylko materiały, do których posiada prawa autorskie.
 4. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi roszczenia do praw autorskich do materiału opublikowanego w Serwisie, odpowiada za to autor pliku, który zamieścił go w systemie.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie wskazanych w punkcie 3.b. danych osobowych podczas Rejestracji Konta i zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowią warunek rejestracji Konta.
 2. Zasady ochrony danych osobowych i Polityka prywatności są opisane w dokumencie Obowiązek informacyjny RODO.
 3. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe oraz samych użytkowników.
 4. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Użytkownik zalogowany.
 5. Użytkownik posiada dostęp do zawartych w Serwisie danych poprzez menu Moje konto>Kontakt z administratorem.
  1. Poprzez kontakt z administratorem użytkownik może uzyskać swoje dane osobowe przetwarzane w Serwisie.
  2. Poprzez kontakt z administratorem Użytkownik może zaktualizować dane osobowe przetwarzane w Serwisie.
  3. Poprzez kontakt z administratorem Użytkownik może uzyskać historię przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
  4. Poprzez kontakt z administratorem Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć konto.
 6. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z Konta w Serwisie bez żadnych zobowiązań i ograniczeń.
 7. Użytkownik, który chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych może wykonać to poprzez usunięcie Konta i kontakt z administratorem, z poziomu Moje konto.
 8. Kontakt z administracją Serwisu w sprawie działania Serwisu lub Konta użytkownika wiąże się z użyciem danych osobowych użytkownika celem udzielenia odpowiedzi.

§6 Usuwanie Konta

 1. Usunięcie konta jest nieodwracalne. Aby przywrócić konto Użytkownik będzie musiał powtórzyć Rejestrację Konta.
 2. Aby usunąć Konto Użytkownik musi skontaktować się z administratorem poprzez menu Moje konto>Kontakt z administratorem i wystosować pisemnie dyspozycję o usunięciu swojego Konta.
 3. Pliki “cookies”
  1. Serwis korzysta z plików cookies po to, by usprawnić działanie portalu, ułatwić Użytkownikom korzystanie z niego oraz w celach statystycznych.
  2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) są to pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu Użytkownika, z którego łączy się on ze stroną internetową.
  3. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
   1. pliki związane z każdą, jednorazową wizytą w Serwisie (pliki sesyjne), które są przechowywane do momentu wylogowania się z Konta użytkownika, wyłączenia przeglądarki lub zamknięcia strony;
   2. pliki stałe, które są przechowywane do momentu usunięcia przez Użytkownika plików z przeglądarki. Pliki te służą do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu, by lepiej działał i aby administratorzy znali ustawienia przeglądarki jak np. język czy rozmiar czcionki.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer) wykorzystywane mogą być przez współpracujące z nami podmioty.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby te pliki nie były zapisywane. Brak zgody na używanie plików cookies może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu, co użytkownik akceptuje korzystając z Serwisu.

§7 Działania zabronione

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w jakimkolwiek celu oraz w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 2. W szczególności zabrania się:
  1. Dekompilacji kodu Serwisu;
  2. Wykonywania analizy wstecznej lub innych sposobów odtwarzania lub podejmowania próby odtworzenia kodu źródłowego Serwisu;
  3. Modyfikacji lub podejmowania próby modyfikacji Serwisu w tych jego modułach, gdzie jest to niedozwolone;
 3. stosowania jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania lub złośliwych kodów/skryptów w związku z korzystaniem z Serwisu;
 4. nieupoważnionego dostępu do jakichkolwiek modułów lub funkcji Serwisu lub systemu lub sieci;
 5. podejmowania działań powodujących pogorszenie, zakłócenie lub zaprzestanie funkcjonowania Serwisu;
 6. ingerowania w zabezpieczenia Serwisu a także obchodzenie zabezpieczeń Serwisu.

§8 Zablokowanie Konta

 1. Administrator Serwisu może zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. Dane Użytkownika są nieaktualne, nieprawdziwe, niepełne lub niedokładne;
  2. Użytkownik nie odpowiada na kierowane do niego przez Administratora wiadomości dotyczące danych Użytkownika;
  3. Czynności podejmowane przez Użytkownika są niezgodne z prawem;
  4. Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu;
  5. Właściciel przestanie udostępniać Serwis.
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu/usunięciu Konta z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku naruszenia prawa Administrator może zablokować dostęp do Konta bez informowania o tym Użytkownika;
 4. Użytkownik może wg własnego uznania wyrazić brak dalszej akceptacji Regulaminu przez usunięcie Konta.

§9 W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:

 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z aktywnym dostępem do Internetu;
 2. Dostęp do konta w poczcie elektronicznej e-mail;
 3. Przeglądarkę internetową, jedną z poniższych:
  1. Mozilla Firefox w wersji 47 lub nowszej;
  2. Microsoft Edge 25 lub nowszej;
  3. Google Chrome w wersji 49 lub nowszej;
  4. Opera w wersji 40 lub nowszej;
  5. Safari w wersji 10 lub nowszej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

§10 Pomoc i zgłoszenia

 1. Wszelkie uwagi związane z korzystaniem z modułów i funkcji Serwisu można zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny na Stronie serwisu w menu Moje konto>Kontakt z administratorem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na stronie Serwisu zostanie opublikowana jego nowa treść.
 2. Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o każdej zmianie w treści Regulaminu za pomocą komunikatu na stronie Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i wszelkich jego zmian.
 4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego  przez sąd powszechny właściwy dla Miasta Poznania (siedziby podmiotu prowadzącego Serwis).
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przekazania dostępu do skrzynki pocztowej e-mail Konta Użytkownika lub numeru telefonu wykorzystanych przy Rejestracji Użytkownika.